I oktober 2019 gav vi gospelkonserter tillsammans med Gospel T Joy och BandeT från Linköping.

23 oktober kl. 19.00
Immanuelskyrkan

Biljetter: 150 kr
Köp genom körmedlemmarna eller och via mejl: info@belcanto.nu

Konserten gjordes även i Linköping den 16 oktober.