Sjunga i Bel Cantokören

Vill du sjunga med oss i Bel Cantokören? Då kan du kontakta vår
dirigent Michael Bruze för en provsjungning.

De vanligaste tiderna för provsjungningar är i första halvan av januari
och augusti, alltså strax innan terminsstarterna, men prov sker även
på andra tider.

För att säkerställa körens klang har vi åldersgränser för nya medlemmar.
Du måste vara minst 17 och mest 40 år för att få börja i kören. Om du
faller utanför dessa gränser hänvisar vi till Körkompaniets hemsida där
du hittar information om andra körer i Norrköping.

Så här går en provsjungning till:

Vid provsjungningen är oftast endast körledaren närvarande. Vid
undantagsfall deltar även en eller flera stämledare. Du kommer att
testas på följande områden:

1. Tonomfång
För att kunna placera dig i rätt stämma. Sopran 1 eller 2,
bas 1 eller 2 osv.

2. Röstklang
Smälter din stämma in i körklangen.

3. Tonminne
Körledaren spelar före och du upprepar det du hört.

4. Notläsningsförmåga
Kunskap om noter är en fördel, men man behöver inte kunna läsa noter
för att vara med i Bel Cantokören. Under denna punkt samtalar vi kring
dina musikteoretiska erfarenheter.

Det är bra om du förberett en sång efter eget val till provtillfället.
Om du vill ha ackompanjemang måste du ta med noter till mötet.
Välj en sång som gör din röst rättvisa.

Provsjungningstillfället ger dig även möjlighet att ställa frågor om
körens verksamhet. Om du blir antagen tilldelas du en fadder.
Oftast är det en person i samma stämma som du själv tillhör.

Vid provsjungningstillfället kommer du inte att få svar på om du får
börja i kören. Detta beror på att det många gånger är flera som ska
provsjunga och innan alla fått den möjligheten är det svårt att
överblicka medlemssituationen. När alla prov är genomförda kommer
körledaren att kontakta dig, vare sig du blir antagen eller ej.

Kontakta Michael Bruze för provsjungningstid på:
011-107016, 070-5226274.