Bel Cantokören – de första tio åren

När Bel Cantokören i Norrköping bildades 1987 hade intresset för körsång i landet ökat under lång tid. En av dem som märkte av denna utveckling var musikdirektör Michael Bruze, som varit körledare i Norrköping i många år. Sedan han kontaktats av fler sångintresserade än han kunde ta emot beslutade Bruze sig för att starta en ny kör. Kören skulle få en annan profil än de traditionella kyrkokörerna och den kör som han redan ledde: Musikaliska Sällskapets Kammarkör (MSK). Den nya kören skulle vara ungdomligare, ha en bredare repertoar och våga pröva nya musikaliska vägar.

Första steget togs i december 1986 då det nya projektet tillkännagavs genom en tidningsannons, som vände sig till intresserade sångare mellan 17 och 40 år. Uppemot 130 personer svarade och av dessa fick 90 provsjunga för dirigenten, som bedömde röstkvalitet, omfång, gehör och notläsningsförmåga. Efter provomgången utvaldes 49 personer, som vid den första repetitionen onsdagen den 28 januari 1987 kom att bilda Bel Cantokören.

Knappt tre månader senare – den 11 april 1987 – gavs den första konserten på Norrköpings Konstmuseum. Den fick titeln Länge leve livet och innehöll bl.a. svenska folkvisor, negro spirituals och musikalmusik. Kören fick ett varmt mottagande: ”Det skall genast sägas att detta är en bra kör med förutsättningar att utvecklas. [—] Bel Cantokören kan bli en verklig tillgång för Norrköpings musikliv” spådde Norrköpings Tidningar i den första i det som skulle bli lång rad av Bel Canto-recensioner genom åren.

Den nystartade kören fick en fast organisation i maj samma år då föreningen Bel Cantokören i Norrköping bildades med styrelse och en rad funktionärer, såsom notfiskal, stämledare och krönikör. Den musikaliska verksamheten var omfattande redan från starten. Under 1987 gavs hela elva konserter, bl.a. på Ekenäs slott, Svintuna marknad och i fyra olika kyrkor.

De ”stora” konserterna

Redan hösten det första året tog sig Bel Canto an ett större verk, nämligen den latinamerikanska Missa Criolla av Ariel Ramirez. Mässan framfördes i Ättetorps kyrka, Immanuelskyrkan och Risinge kyrka under oktober månad, och som solister medverkade Dag Bergqvist och Michael Tydén respektive Olle Persson och Jörgen Enecker.

Missa Criolla betecknades av Folkbladets om ”det verkliga eldprovet” för Bel Canto och kören skulle i sin fortsatta utveckling ofta återkomma till den här typen av ”större” konserter. I ett samarbete med storbandet Aircraft framfördes 1990 Duke Ellingtons Sacred Concert N:o 3 i Gryts kyrka och i Baptistkyrkan i Norrköping. Mer kyrkomusik – i Gryt och i tre andra kyrkor i Norrköping med omnejd – blev det när Anders Öhrwalls Mariamusik sjöngs under maj och juni 1992. Även dansare medverkade.

I slutet av året tog Bel Canto upp Lars-Erik Larssons Förklädd Gud. Solister var John Sax och Ann-Christine Hallgren, som ersatte en sjuk Lena Hellström-Färnlöf. Roland Wilén från Östgötateatern reciterade. Orkestersatserna hade av Fredrik Ingå arrangerats om till blåsarkvintett, orgel harpa och pukor. Konserterna skulle så småningom leda till körens första samarbete med symfoniorkestern.

Carl Orffs Carmina Burana med nyskriven musik till medeltida texter blev en succé 1993. Solister tillsammans med Bel Canto, MSK och en inhyrd barnkör ur Norrköpings Musikklasser var Lisa Gustafsson och Marcus Jupither. Av ekonomiska skäl framfördes verket i kammarversion: istället för symfoniorkester stod fem slagverkare och två pianister för musiken. Med en originalkoreografi av Ann-Christin Eklund förhöjde duktiga unga dansare totalupplevelsen av föreställningen. Båda konserterna i Hörsalen såldes ut och ansågs av Folkbladet Östgöten vara ”Ett imponerande framförande fullt i klass med de verkliga proffsen…”.

Två gånger har kören arbetat med Johann Sebastian Bachs musik i större format. En av körens allra största egna satsningar var framförandet av Juloratoriet i jultid 1994 i S:t Johannes kyrka. Det var första gången i modern tid som verket gavs i sin helhet i Norrköping. Bel Canto sjöng återigen tillsammans med MSK och som orkester hade ett 20-tal musiker ur symfoniorkestern engagerats. Solister var sopranen Susanne Rydén, mezzosopranen Ann Hallenberg, tenoren Olof Lilja och basen Lars Arvidson. De tre inledande satserna framfördes i december 1994 och de tre avslutande i januari 1995. Projektet blev publikt och musikaliskt mycket lyckat, men samtidigt kostsamt för de båda körerna. Uppmaningen från Norrköpings Tidningar, ”Juloratoriet bör absolut bli tradition”, var det därför inte aktuellt att följa. Bach till tröst och glädje benämndes den barockkonsert som inledde 1997, då bl.a. Mässa i g-moll uppfördes för första gången i Norrköping. Instrumentalister ur symfoniorkestern, organisten Sven-Olof Ohlsson och solisterna Malena Ernman, Olof Lilja och Thomas Lander medverkade.

Underhållning

En av Bel Cantokörens målsättningar är att sprida musikalisk glädje vilket yttrat sig inte minst i en rad konserter av underhållningskaraktär med sång, musik, dans, tal och andra framträdanden. I Hörsalen framfördes 1990 en Musikalkonsert med kända sånger från musikalernas värld. Gästartister var Mats Huddén från Östgötateatern och Lisa Tilling. Proffsigt och läckert, skrev Folkbladet om konserten.

Abba, Beatles & Co kallades en konsert med popmusik från 1960-, 70- och 80-talet som Bel Canto gav på Teater Fåfångan 1991. Kören leddes på den musikaliska resan genom de tre årtiondena av vikarierande dirigenten Lisa Tilling. En annorlunda konsert var Tedansentillsammans med Aircraft i Folkborgen 1992. Förutom körsång bjöds publiken på just te och dans till storbandet.

Kören har även satt upp barn- och familjekonserter. På Norrköpings brandstation spelade Bel Canto i maj 1994 musiksagan Brandbilen som rymde, en egenproducerad minimusikal med skådespelare och solister ur körens egna led. Medarrangör var brandförsvaret, som visade brandbilar och annan utrustning efter föreställningarna.

Underhållning av bästa klass innehöll konserten Håll musiken igång med svensk underhållningsmusik från Ernst Rolf till Galenskaparna. Vid konserten i Hörsalen 1995 medverkade Christian Zell från Östgötateatern i en udda konferenciersroll, nämligen som vaktmästare – föreställningens röda tråden genom decennierna.

En motsvarande kavalkad gjordes året därpå. Den gången uppmärksammades svensk vistradition och den tidsmässiga spännvidden gav namnet: Från Bellman till Nordman. Konserten var uppbyggd som en fest för den svenska visan, kören satt vid ett dukat långbord och publiken blandade själv den musikaliska anrättningen ur en meny. Visfesten hölls två gånger på Nya Strömmen i mars och ytterligare en gång på Konstmuseet i augusti.

Musikalen Godspell

Hösten 1991 började styrelsen för Bel Canto diskutera det som skulle bli körens allra största satsning: en musikal. I början av mars 1992 valdes Godspell av John-Michael Tebelak och Stephen Schwartz – en nutidsvariant av Matteusevangeliet, som hade premiär 1971. Amatörrättigheterna införskaffades för 155 pund och projektet blev ett samarbete mellan Bel Cantokören och Östgötateatern, som ställde upp med sin meste musikalregissör Torsten Sjöholm. Hedvigs församling och S:t Lars församling i Linköping – i vars kyrkor musikalen spelades – bidrog ekonomisk genom att köpa föreställningar för konfirmander. Det musikaliska och praktiska arbetet med Godspell var igång på bred front hösten 1992. En kärntrupp bestående av sex sjungande och dansande skådespelare valdes ut i kören och förstärktes med Patrik Martinsson, som spelade Jesus, och Lisa Tilling. Övriga körmedlemmar engagerades i olika grupper, som arbetade med PR, koreografi, kostym och smink, rekvisita och scenografi, ljud och ljus. Den 2 april 1993 var det premiär i Hedvigs kyrka och sammanlagt gavs sju föreställningar i Norrköping och Linköping med en budget på drygt en kvarts miljon kronor. ”…en föreställning på professionell nivå spelad av skickliga amatörer” skrev Norrköpings Tidningar och berömde särskilt solisternas samspel och goda insatser. ”Trevlig ’Godspell’ ” sammanfattade Östgöta Correspondenten.

Symfoniorkestern

På Kulturnatten i Norrköping 1993 passerades en av milstolparna i Bel Cantokörens historia. Då engagerades kören för första gången av Symfoniorkestern i Norrköping. Tillsammans framfördes i Hörsalen Lars-Erik Larssons Förklädd Gud, som kören gav i egen regi knappt ett år tidigare. Den uppskattade konserten var inledningen till det alltjämt fortgående samarbetet mellan kören och symfoniorkestern.

Efter bara några månader kontaktades Bel Canto återigen av orkestern, som p.g.a. ett sent avhopp saknade en kör till konsertversionen av operan Carmen i januari 1994. Med mindre än en månads repetitionstid tog sig Bel Canto an uppgiften tillsammans med Musikaliska Sällskapets Kammarkör, och tre konserter gavs i Hörsalen och i Linköpings konserthus under ledning av Stefan Parkman.

I oktober 1994 invigdes Norrköpings nya konserthus Louis De Geer och Bel Cantokören medverkade då öppet hus hölls i samband med invigningsfestligheterna. En vecka senare stod kören återigen på den nya scenen för att framföra Mahlers Symfoni N:o 2 tillsammans med symfoniorkestern.

Kulturnatten 1995 samarbetade ännu en gång Bel Canto, MSK och symfoniorkestern – den här gången på körernas initiativ. Carmina Burana av Carl Orff hade blivit en av körens favoritverk vid den första konserten 1993 och med orkester blev verket ännu mäktigare. De Geerhallen fylldes två gånger när körerna, enligt Östgöta Correspondenten, ”sjöng med fin precision, tydligt och distinkt och med en ljus frisk klang” under ledning av den internationellt uppmärksammade rumänske dirigenten Ion Baciu.

Även kulturnatten följande år sjöng Bel Canto till symfoniorkestern – då under konsertrubriken Operakörer man minns.

Jubileumsåret 1997 var De Geerhallen fullsatt vid framförandet av Giuseppe Verdis Requiem, i publiken fanns bl.a. världssopranen Birgit Nilsson. Symfoniorkesterns chefsdirigent Ole Kristian Ruud var en ny bekantskap för Bel Canto. ”…körerna bidrog i hög grad till det positiva helhetsintrycket”, skrev Norrköpings Tidningar efter uppförandet av detta mäktiga verk.

Traditionerna

Två konserter har blivit en tradition och återkommit i många år: luciakonserten samt vår- och sommarkonserten. Den första luciakonserten gavs 1990 i Immanuelskyrkan och sedan dess har den återkommit i princip varje år. Undantagen var 1994 då arbetet med Juloratoriet upptog all tid och 1996 då kören istället medverkade vid kröningen av Norrköpings och Odenses lucior i De Geerhallen. Bel Canto gjorde en sommarkonsert redan första året och den följdes av åtskilliga konserter med vår- och sommarmusik både i Norrköping och på andra platser. Att den traditionella musiken vid advent/lucia och vår/sommar uppskattas både av sångare och publik har gjort dessa konserter populära.

En angenäm vana är körresorna och Bel Canto har gjort ett flertal resor. Den första gick till Tyskland 1989 då kören gav konserter i Pulheim, S:t Goar, Hamburg och Odense. Ett år senare besöktes Tammerfors i Finland. Resor har de senaste åren gjorts regelbundet – till Skagen, Oslo, Gotland och Dalarna. Som ett led i firandet av körens 10-årsjubileum väntar sommaren 1997 en veckolång resa till Skottland.

Vid sidan av de stora konserterna har Bel Cantokören, ofta uppdelad i mindre grupper, regelbundet sjungit på ålderdoms, lasarett och fängelser för att sprida musikens glädje bortom de reguljära konsertlokalerna.

Expressens löpsedel, Ingemar Bergman och miljonpublik

När kören bara var drygt ett år gammal framträdde den för första gången i TV. Det var Café Norrköping som fick besök och där medverkade Bel Canto vid fler tillfällen. TV-tittarnas önskekörer spelades in och visades under våren 1990 och tre år senare sjöng kören musik ur då aktuella Godspell. Bel Canto har även uppträtt i TV4:s lokala program. Luciakonserten 1995 spelades in av Sveriges Radio Östergötland och sändes i P4 den 19 december.

Bel Cantos framträdanden har inte sällan uppmärksammats av lokala medier, men den konsert som gett störst rubriker var en som kören inte deltog i. ”Christer Sjögrens kör fick sparken!” trumpetade Expressen ut på både löpsedel och förstasida i december 1994. Bel Canto skulle ha uppträtt tillsammans med Christer Sjögren i De Geerhallen, och konserterna skulle sändas i TV under julen. Efter en månads extraövningar och med bara några få dagar kvar kom kontraorder: kören skulle inte vara med. Sjögren ville ta till sina säkra musikaliska kort och ansåg sig därför inte ha plats för körsång. TV2 Norrköping, som engagerat kören, betalade inte ett öre för körens ogjorda arbete.

Den i särklass största publiken hade Bel Canto sommaren 1992 då fotbolls-EM avgjordes i Sverige. Arrangörerna i Norrköping engagerade kören att sjunga nationalsångerna vid de tre gruppspelsmatcherna mellan Tyskland, Skottland och Oberoende Staters Samvälde (OSS). Inför närmare 20 000 åskådare på läktarna och radio- och TV-publik i hela Europa framförde Bel Cantokören ”Deutschlandlied” och ”Scotland the Brave” samt slutkören ur Beethovens Symfoni N:o 9 för OSS, som saknade nationalsång.

Vid körresan till Gotland 1995 sjöng Bel Canto i Fårö kyrka och uppmärksammades då av självaste Ingemar Bergman. Han kom till kyrkan före konserten och förhörde sig om kören. Han kunde inte närvara vid konserten, men skänkte Bel Canto 1000 kronor. Fler celebriteter väntade efter hemkomsten: det svenska kungaparet besökte Norrköping på nationaldagen och Bel Canto sjöng för majestäterna vid firandet i Folkparken.

Bel Cantokören i Norrköping avslutar sitt första decennium med en jubileumskonsert i Hörsalen den 31 maj 1997. Smakprov ur körens mer än 120 konserter skall framföras, liksom ett specialskrivet verk av Erling Fredriksson: ”En hel ovanlig dag”. Bel Canto har 1997 i stort sett lika många medlemmar som vid starten – drygt 50 – och leds ännu av grundaren Michael Bruze.

Norrköping i maj 1997
Peter Kristensson
styrelseordförande

Styrelseordföranden 1987-1997
Barbro Pettersson 1987-1990
Petra Wetterström 1990-1992
Sonja Andersson 1992-1994
Peter Kristensson 1994-

Körledare 1987-1997
Michael Bruze 1987-

Se även listan över Bel Cantokörens konserter