Skådespelaren Christian Zell läser om den snåle och bittre Scrooge som en natt hemsöks av julens andar och får lära sig om julens inneboende budskap. Berättelsen inramas av Christmas Carols och annan engelsk julmusik.

Dickens – en julsaga
Norrköpings Symfoniorkester

19 december 2018 kl. 18.00 i Crusellhallen, Linköping
20 december 2018 kl. 19.00 i De Geerhallen, Norrköping

Mer information på Norrköpings symfoniorkesters hemsida