I oktober 2019 gav vi gospelkonserter tillsammans med Gospel T Joy och BandeT från Linköping.

16 oktober
Tannefors kyrka, Linköping

23 oktober
Immanuelskyrkan