Sjunga i Bel Cantokören

Vill du sjunga med oss i Bel Cantokören? Då kan du kontakta vår dirigent Michael Bruze för en provsjungning.

De vanligaste tiderna för provsjungningar är i första halvan av januari och augusti, alltså strax innan terminsstarterna, men prov sker även på andra tider.

Så här går en provsjungning till:

Vid provsjungningen är oftast endast körledaren närvarande. Vid undantagsfall deltar även en eller flera stämledare. Du kommer att testas på följande områden:

1. Tonomfång
För att kunna placera dig i rätt stämma. Sopran 1 eller 2, bas 1 eller 2 osv.

2. Röstklang
Smälter din stämma in i körklangen.

3. Tonminne
Körledaren spelar före och du upprepar det du hört.

4. Notläsningsförmåga
Kunskap om noter är en fördel, men man behöver inte kunna läsa noter för att vara med i Bel Cantokören. Under denna punkt samtalar vi kring dina musikteoretiska erfarenheter.

Det är bra om du förberett en sång efter eget val till provtillfället. Om du vill ha ackompanjemang måste du ta med noter till mötet. Välj en sång som gör din röst rättvisa.

Provsjungningstillfället ger dig även möjlighet att ställa frågor om körens verksamhet. Om du blir antagen tilldelas du en fadder. Oftast är det en person i samma stämma som du själv tillhör.

Vid provsjungningstillfället kommer du inte att få svar på om du får börja i kören. Detta beror på att det många gånger är flera som ska provsjunga och innan alla fått den möjligheten är det svårt att överblicka medlemssituationen. När alla prov är genomförda kommer körledaren att kontakta dig, vare sig du blir antagen eller ej.

Kontakta dirigenten Michael Bruze för provsjungningstid:
info@michaelbruze.com