Under 2022 ger vi en konsert kallad ”Stämningar” i kyrkor i Norrköping med omgivning.

26 mars kl. 18.00 i Häradshammars kyrka
3 april kl. 18.00 i Risinge kyrka
3 maj kl. 18.30 i S:t Johannes kyrka
7 maj kl. 18.00 i Ringarums kyrka

Välkomna!

(Foto: Viktor Löfgren)